Öko, természetbarát
Kezdőlap / Zöld város / Civil projektek / Öko, természetbarát / Öko, természetbarát

Öko, természetbarát

Pécsett számos szervezet foglalkozik zöld témákkal. Néhányan közülük:

Ökováros – Ökorégió Alapítvány

 

A szervezet 2010 évi megalapítása óta foglalkozik a fenntartható életmódot elősegítő szemléletformálással.

Élményalapú iskolai foglalkozásaik mellett iskolai projektnapokat, kézműves szakköröket, zöld jeles napokhoz kötődő városi rendezvényeket, valamint öko-tábort szerveznek.

Ökográf Egyesület

 

Az Egyesület célja a fenntartható fejlődés, a fenntartható életmód és ehhez kapcsolódó viselkedésminták népszerűsítése és elterjesztése. Céljuk az emberek környezettudatosságának, környezet-etikájának és környezetkultúrájának fejlesztése főként a mindennapi élet területén.

Konkrét céljuk a felelős és tudatos fogyasztói magatartás elterjedésének elősegítése önkéntesek segítségével, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a jobb hozzáférés biztosítása a fenntarthatóság tanulásának nem iskolai formáihoz. Céljuk, hogy a civil szférával, az oktatási szektorral és a tudományos szférával való együttműködés eredményeként legszélesebb körben tudatosítsák a fenntarthatóság értékrendjét, ismertté tegyék a fenntartható alternatívákat, azok használati módját, és megismertessék a fogyasztás környezeti hatásait több csatornán keresztül (design, művészetek, kulturális tevékenységek).

Az Egyesület társadalmi vállalkozást működtet Pola.Pola márkanéven, amely főként használt kerékpárgumi belsőkből készít divat kiegészítőket, valamint kreatív újrahasznosító oktatásokat vállal minden korosztály részére.

Zöld-Híd Alapítvány

 

A Zöld-Híd Alapítvány 2000 óta működik Pécsett, a belváros szívében. Szemléletformáló munkájukkal segítik a lakosságot a fenntarthatóság iránti elköteleződésben. Hisznek abban, hogy az élmények és az interaktív módszerek a leghatékonyabbak a gyermekek, a családok, a fiatalok és a pedagógusok körében egyaránt.

2004-től a Széchenyi téren működik Öko-Kuckó környezetvédelmi oktatótermük, amely nyomógombos és forgatható játéktáblák segítségével ismerteti meg a hozzájuk érkező óvodás és iskolás csoportokat a fenntarthatóság különböző témaköreivel. A foglalkozások, projektnapok mellett Zöld Óvoda mentorálási tevékenységet is biztosítanak Baranya, Somogy és Tolna megye óvodái számára, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos tréningeket, pedagógus továbbképzéseket is szerveznek.

A családokat öko-játszóházi programok során érik el az Öko-Kuckóban, valamint külső helyszíneken. Emellett táborokban, zöld jeles napokon is találkozhatnak velük az érdeklődők, akik önkéntesként is csatlakozhatnak szervezetükhöz. A környezetvédelem iránt elkötelezett pécsieket és környékbelieket, az egyetemistákat, valamint a középiskolásokat egyaránt szívesen fogadnak.

Pécsi Zöld Kör

 

Az egyesület 1989-ben alakult baráti körként. Alapítói olyan emberek, akik természetjáróként nagyon sok környezetkárosítással találkoztak, s örömmel vették, hogy tehetnek valamit ezek ellen. Ezen túl fontos feladatuknak érzik azt, hogy a rendelkezésükre álló valamennyi eszközzel segítsék a lakosság helyes fogyasztási szokásainak kialakítását azért, hogy a globalizációval együtt járó káros hatások (klímaváltozás, fogyasztói társadalom kialakulása, túlzott energiafogyasztás, stb.) irányába történő haladás helyett inkább a tudatos vásárlói élet-attitűd kerüljön előtérbe mindennapjaink során. Röviden: a környezettudatos szemléletet és gyakorlatot vallják, és hirdetik.

Retextil Alapítvány

 

Mi a ReTextil?

A Retextil egy technológia, mely a háztartási textilhulladékból, egyszerű, ősi eljárásokat alkalmazva (fonás, szövés, hurkolás) előbb Retextil fonalat, majd abból lakberendezési tárgyakat és divattermékeket készít. A Retextil technológia magyar találmány.

A Retextil egy komplex foglalkoztatási és termelési rendszer, mely megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő embereket segít visszatérni a munka világába.

A Retextil egy gondolkodásmód, mely világosan és példaértékűen reagál a XXI. század társadalmi problémáira és környezeti kihívásaira.

Pécsi Kosár Közösség

 

A helyi termelőtől közvetlenül a fogyasztóhoz juttatja el a friss élelmiszert a Pécsi Kosár Közösség. Lelkes fiatalok közösségi vállalkozás keretében bevásárlóközösséget hoztak létre, hogy a helyben megtermelt kiváló minőségű és egészséges zöldséget, gyümölcsöt, a kisgazdaságok hús- és tejkészítményeit ne kelljen utaztatni, (akár vegyi anyagokkal) tartósítani, drága csomagolással ellátni.

Zöld Fiatalok Egyesület Pécs

 

A Zöld Fiatalok Egyesület jelenleg két nagy egységben működik, egymással összehangoltan dolgozva, de autonóm szerveződésként. A Zöld Fiatalok Egyesület alapvetései megtalálhatóak itt: http://zofi.hu/zofi

A Zöld Fiatalok Egyesület pécsi csoportja külön egységként definiálja magát, és hogy érthető legyen a tevékenységük, néhány kardinális alapelvet határoztak meg maguknak (a ZöFi alapelveivel összhangban), melyek szerint a ZöFi Pécs:

 

 •         határozottan antirasszista, illetve idegengyűlölet és homofóbia ellenes
 •         elutasítja a neonáci és fasiszta ideológiákat, melyek a szabad véleménynyilvánítás lehetősége mögé bújva emberellenes bűntettekre ösztönöznek
 •         állatvédő
 •         hagyományos politikai fogalmakkal nem definiálható kritikai szervezet, amely jogot formál arra, hogy a mindenkori kormányzatok és politikai pártok tevékenységét bírálja, ezért
 •         100%-ig pártpolitikától független, de
 •         politikai véleményt artikulál, politikai tevékenységet is kifejt (újra hangsúlyozva: NEM pártpolitikai tevékenységet), értve ez alatt demonstrációk, ételosztások, direkt akciók, társadalmi kérdésekre reagáló programok, stb. szervezését
 •         városi aktivista szervezet
 •         környezetvédő, értve ez alatt a teljes természeti-, földrajzi- és társadalmi környezetet
 •         önkéntes szervezet, nincs fizetett alkalmazottuk, a szervezet tagjai azért dolgoznak, hogy a véleményüket demokratikus keretek között elmondhassák
 •         bírálja a szabadpiacot, hiszen a gazdasági kizsákmányolás és egzisztenciális függőség kialakítása modern rabszolgaságot és kolonizációt eredményez
 •         bázisdemokratikus, azaz a szervezet működésébe, a szervezet arculatának alakításába minden aktív tag beleszólhat, de a szervezet maga nem nyitott, tehát csak olyanok tudnak integrálódni a közös munkába, akik a szervezet alapelveit maradéktalanul elfogadják.

Zöld Zóna

2013-ban egy pályázati együttműködés során sikerült létrehozniuk Zöld Zóna játékterüket. A nagy, 14 különálló elemből álló játéktér egyszerre szórakoztató és informatív, ami egy időben mutat be környezetvédelmi, emberi jogi és más kérdéseket, problémákat úgy, hogy 8-tól 88 éves korig érdekes lehet mindenki számára.

 

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét elsősorban a biológiai sokféleség megőrzése és a természetvédelmi nevelés terén végzi, de erejéhez mérten segíti az egyes fajok és élőhelyek védelmével kapcsolatos kutatásokat, környezetvédelmi tevékenységeket is.

Az alapítvány céljai:

– tudományos tevékenység, kutatás.

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

– természetvédelem, állatvédelem.

– környezetvédelem.

Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesülete

 

Az egyesület céljai: természet-és környezetvédelmi célú kutatások és oktatás támogatása. Az ökológiával és természetvédelemmel foglalkozó diákköri műhelyek szellemi és gyakorlati tevékenységeinek ösztönzése. A biodiverzitás kutatására és fenntartására kidolgozott programok szervezése és támogatása. A kutatóhelyek közötti kommunikáció elősegítése, kapcsolattartás az ökológusok és a környezet- és természetvédők szervezeteivel. A természet- és környezetvédelem eredményeinek népszerűsítése.

Mecsek Egyesület

 

Az egyesület céljai: a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak további feltárása és propagálása, a természetet és a környezetet védő szemlélet kialakítása, különösen a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvása, az egészséges életmódra nevelés és annak népszerűsítése, a térség bányászati múlthoz kötődő emlékeinek feltárása, megőrzése, a térség kultúrtörténeti múltjának feltárása, megőrzése. Támogatja a természet- környezetvédelmi és állatvédelem, műemlékvédelem érdekeit szolgáló szakmai törekvéseket, bányászati emlékek és emlékhelyek felkutatását. Elősegíti és terjeszti az ökológiai gondoskodást, a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben, a gyalogos turizmust szolgáló erdei létesítmények, utak építését, karbantartását.

Tudatosan a Környezetünkért Egyesület

 

Az egyesület céljai: ráébreszteni a kor emberét arra, hogy a környezeti problémákat saját tevékenységének is köszönheti, az emberiség – különösen a fejlett államok – együttesen okozzák azokat az égető problémákat, amelyek mindennapjainkban egyre inkább éreztetik hatásukat. Az orvoslást többek között 21. századi megoldások (életciklus-elemzés, tudatos vásárlás, digitális jólét szintjének fejlesztése, stb.), de többször múltunk gyakorlatai jelenthetik.

Emellett külön hangsúlyt helyeznek a fiatal generáció megfelelő – környezetközpontú, empatikus – nevelésére, hiszen ők lesznek azok az emberek, akik felnőttkorukban kénytelenek lesznek a globális és lokális problémákkal szembenézni, s – ha van rá lehetőség – megoldani azokat.

 

Pécs Városi Természetbarát Szövetség

 

A szervezet tevékenységei: természetjárás szervezése, népszerűsítése, az egészséges életmódra való nevelés, annak népszerűsítése; természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel a Mecsek környezeti és természeti értékeire.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.